Späť
Úvod / Info o nákupe / Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Naše telefónne čísla
Po-So (9:00-19:00): 0944 229 296- informácie o objednávkach a dodacích lehotách, technické informácie

Sídlo firmy:

Muransis s.r.o
Kopčianska 8
851 01 Bratislava


konateľka: Zuzana Muránska


Číslo bankového účtu: 294 600 8870/1100 TatraBanka
IČO: 46 762 495
DIČ: 202 356 0209


Cena

Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.


Elektronické nakupovanie

Použite naše prehľadné internetové stránky na elektronické nakupovanie. Vyberte požadované produkty kliknutím na tlačítko 'pridať do košíka' na stránke daného produktu a keď ste pripravený potvrdiť záväznú objednávku, kliknite na váš nákupný košík v pravom hornom rohu stránky.


Doprava

V prípade, že máme tovar na sklade, vašu zásielku odošleme ešte v ten istý alebo nasledujúci deň ako ste objednávku potvrdili.

Ku každej zásielke je priložený daňový doklad (faktúra) a prípadne záručný list, pokiaľ funkciu záručného listu neplní samotný daňový doklad.


Dodacie lehoty

Ponuka tovaru uvádzaná na stránkach ez-hair.sk nepredstavuje aktuálny stav zásob, ale sortiment, ktorý ponúkajú dodávatelia ez-hair.sk. Časť tovaru je k dispozícii na sklade a časť je potrebné zabezpečiť od dodávateľov. Preto je v mnohých prípadoch dodacia lehota závislá od rýchlosti dodania tovaru dodávateľom. U niektorých tovarov sa dodacia lehota môže predĺžiť, nakoľko sa môže stať, že dodávateľ nemá objednaný tovar na sklade a treba počkať na dodávku z centrálneho skladu v zahraničí. V takom prípade je odberateľ o tom včas upovedomený a má možnosť stornovať objednávku, ak mu predĺžená dodacia lehota nevyhovuje. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na ním určený účet do 15 dní od zrušenia objednávky.


Spôsoby platby

 • bankový prevod alebo priamy vklad na náš bankový účet,
 • dobierka - za tovar zaplatíte pri odbere tovaru na pošte
   

Pozorne si prečítajte si nasledovné obchodné podmienky. Používaním týchto internetových stránok dávate súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Potvrdením Vašej elektronickej alebo telefonickej objednávky dávate súhlas s týmito obchodnými podmienkami. ez-hair.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť tieto obchodné podmienky.

 • odberateľ objednáva tovar prostredníctvom nákupného košíka virtuálneho obchodu ez-hair.sk
 • ez-hair.sk potvrdí objednávku elektronickou poštou a včas oznámi odberateľovi termín, kedy bude tovar k dispozícii. Na vami uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom vašej objednávky
 • ez-hair.sk zabezpečuje dopravu prostredníctvom prepravnej služby, ktorú odberateľ špecifikuje v objednávke
 • Tovar je adekvátne zabalený a zabezpečený. Odberateľ je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky
 • ez-hair.sk sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene
 • Spolu s tovarom je odberateľovi dodaný aj daňový doklad (faktúra), dodací list a poprípade záručný list
 • Odberateľ sa potvrdením objednávky zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dojednanú sumu, ktorá je zobrazená na objednávke
 • Za tovar zodpovedá ez-hair.sk až po jeho prevzatí odberateľom. Tovar a služby sa považujú za prevzaté odberateľom od doby, kedy ez-hair.sk odberateľovi alebo jeho zástupcovi umožní fyzicky disponovať s tovarom alebo službami v priestoroch ez-hair.sk alebo na inom dodacom mieste.
 • ez-hair.sk má právo objednávku zrušiť v prípade, keď nie je možné tovar zabezpečiť. V takomto prípade odberateľovi ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške alebo mu ponúkne náhradný tovar, resp. iné riešenie, ak s tým odberateľ súhlasí.
 • ez-hair.sk nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou službou.
 • Za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou službou zodpovedá prepravná služba, u ktorej je prepravovaný tovar vždy poistený. Takéto prípady riešime dodaním nového tovaru po zaplatení škôd prepravnou službou.
 • ez-hair.sk nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu príp. distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má odberateľ nárok na vrátenie peňazí v plnej výške. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené na ním určený účet do 15 dní, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 • Ceny uvádzané na stránkach, ktoré majú byť uhradené odberateľom, zahŕňajú daň z pridanej hodnoty.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať tento cenník podľa zmien výrobného programu jednotlivých výrobcov tovaru.
 • ez-hair.sk si vyhradzuje právo meniť ceny v platnom cenníku najmä s ohľadom na úpravy cien od dodávateľov, na zmenu kurzu meny EUR voči CZK, USD alebo GBP, zavedenie alebo úpravy dovoznej prirážky a podobných administratívnych opatrení štátu ovplyvňujúcich výšku predajných cien alebo poskytovaných služieb.
 • Zrušenie objednávky je zo strany odberateľa možné do 2 hodín od odoslania objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na ním určený účet do 15 dní od zrušenia objednávky. Pri splnení týchto podmienok je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Zrušenie objednávky oznámi odberateľ telefonicky na čislo uvedené v e-shope.


Dodacia lehota

Ponuka tovaru uvádzaná na stránkach ez-hair.sk nepredstavuje aktuálny stav zásob, ale sortiment, ktorý ponúkajú dodávatelia ez-hair.sk. Časť tovaru je k dispozícii na sklade a časť je potrebné zabezpečiť od dodávateľov. Preto je v mnohých prípadoch dodacia lehota závislá od rýchlosti dodania tovaru dodávateľom. U niektorých tovarov sa dodacia lehota môže predĺžiť, nakoľko sa môže stať, že dodávateľ nemá objednaný tovar na sklade a treba počkať na dodávku z centrálneho skladu v zahraničí. V takom prípade je odberateľ o tom včas upovedomený a má možnosť stornovať objednávku, ak mu predĺžená dodacia lehota nevyhovuje. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na ním určený účet do 15 dní od zrušenia objednávky.